خانه / Tag Archives: خدا،دلنوشته،سپیدان پرس

Tag Archives: خدا،دلنوشته،سپیدان پرس

می خواهم از خدا بنویسم…

میخواهم از کسی بنویسم که حسابی دلم هوایش را کرده، از کسی که زندگی بدون او یعنی تباهی و پوچی… از خدایی که فراموشی اش کار هر روزمان شده، خدایی که با تمام نشانه های زیبای وجودیش خیلی پنهان در دل ها نشسته است. به گزارش سپیدان پرس، می خواهم …

متن کامل